KFUM-Ravnshøj-Skærum

KFUM-Ravnshøj-Skærum

Sammen rykker vi verden, med vilje….

Grupperådet

 

Her kan du læse en kort beskrivelse af grupperådet.  Man kan kort beskrive grupperådet som spejdergruppens bestyrelse.

Grupperådet består af gruppelederen (lederen af spejderlederne), enhedslederne (den ansvarlige for bævere, ulve mm) forældrerepræsentanter.

Der er valg til grupperådet hvert år. Personerne bliver valgt for en 2-årig periode.

Efter valget konstituerer grupperådet sig.

Grupperådet mødes  ca. 4 gange årligt. Det plejer at vare ca. 2 timer, inkl. kaffe-/kagepause, vi mødes skiftes vis i vores spejderhus og spejderhytter.

Der afholdes grupperådsmøder hvert kvartal og datoerne fastsættes af gruppeformanden i starten af året, når grupperådet bliver dannet efter generalforsamlingen.

Der udsendes dagsorden i god tid før hver møde og der skal tages referat af hvert møde. I vores gruppe vælger vi en referent ved hvert grupperådsmøde.

 

Hvad laver vi i grupperådet?

Vores vigtigste opgave er at hjælpe med at få tingene omkring gruppen til at fungere.

Det er grupperådet, der har det økonomiske ansvar i gruppen. Det vil for eksempel sige, at det er os, der bestemmer, hvor stort tilskuddet skal være til sommerlejre. Vi vurderer også, om der er økonomi til indkøb af nyt udstyr. Ved større investeringer forsøger vi at søge fonde om tilskud, men ellers er det indtægterne fra bla. Robin Hood dagene og lignende events, der hjælper os økonomisk.

Derudover følger vi enhedernes arbejde blandt andet ved, at gruppelederen og enhedslederne på grupperådsmøderne fortæller, hvad der er sket siden sidst, samt hvad de planlægger af aktiviteter i den kommende periode.

Vi drøfter også visionerne for gruppen.

  • Hvordan får vi fat i nye ledere?
  • Hvordan fastholder vi de store spejdere?
  • Hvilke aktiviteter skal vi byde ind med?

Alt i alt er det en spændende og sjov måde at være med til at støtte børnenes spejderarbejde på. Arbejdsmængden er overkommelig, især når vi er flere om at løfte den. Så er det hele jo heller ikke hårdt arbejde, vi hygger også mens vi gør det!

 

 

Håndbog om grupperådsarbejdet